Αρχική

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου (ΓΟΚ). Είμαστε ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός επιστημονικός σύνδεσμος, εγγεγραμμένος ως σωματείο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο. Ο ΓΟΚ ιδρύθηκε το 1968 και έκτοτε αναπτύσσει πλούσια δραστηριότητα σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στη φυσική, πολιτιστική, εκπαιδευτική και πολιτική γεωγραφία. Έχει επίσης εκδόσει σειρά σημαντικών βιβλίων, καθώς και το επιστημονικό περιοδικό «Γεωγραφικά Χρονικά». Είναι μέλος της Διεθνούς Γεωγραφικής Ένωσης (IGU) ως εθνική επιτροπή της Κύπρου και συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς γεωγραφικές διοργανώσεις.

Ανάμεσα στους βασικούς στόχους του Ομίλου είναι η προαγωγή της γεωγραφικής γνώσης στην Κύπρο και η διαφύλαξη και βελτίωση του κυπριακού φυσικού και ανθρωποποίητου περιβάλλοντος, το οποίο είναι το αντικείμενο έρευνας και μελέτης της επιστήμης της γεωγραφίας. Όσοι αγαπούν τη γεωγραφία και ασπάζονται τους σκοπούς και τους στόχους του Ομίλου είναι ευπρόσδεκτοι στην οικογένεια μας, για να δώσουμε μαζί συνέχεια στη για δεκαετίες επιτυχημένη πορεία του ΓΟΚ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.