Αποτελέσματα ΑΤΛΑΣ 2022

Στον πιο κάτω συνδέσμο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Ολυμπάδας ΑΤΛΑΣ 2022:

ΑΤΛΑΣ 2022 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ