Αποτελέσματα ΓΑΙΑ 2022

Στον πιο κάτω συνδέσμο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Ολυμπάδας ΓΑΙΑ 2022:

ΓΑΙΑ 2022 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ