Πόροι

Ο Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου είναι μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός Σύνδεσμος.

Πόροι του Ομίλου είναι οι εξής:

 1. Η ετήσια συνδρομή εκάστου μέλους, που ορίζεται ως εξής:
  (α) Τακτικά Μέλη €15.00 / Φοιτητές και Μαθητές €5.00
  (β) Εταιρικά Μέλη €30.00
 2. Το προϊόν από την πώληση των εκδόσεων του Ομίλου.
 3. Έκτακτες συνεισφορές, δωρεές και άλλα νόμιμα εισοδήματα.
 4. Έσοδα από μαθήματα που οργανώνονται υπό του Γ.Ο.Κ.
 5. Έσοδα από διαφημίσεις στις εκδόσεις του Γ.Ο.Κ.
 6. Εισπράξεις από κινηματογραφικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Τα κεφάλαια του Ομίλου δύνανται να διατεθούν για τους κατωτέρω σκοπούς:

 1. Για την αγορά ή ενοικίαση οικήματος αναγκαίου για τους σκοπούς του Ομίλου.
 2. Για την πληρωμή βιβλίων και τη κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διεκπεραίωσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και της δακτυλογράφησης αλληλογραφίας.
 3. Για την προμήθεια βιβλίων και περιοδικών γεωγραφικού περιεχόμενου για τη βιβλιοθήκη του Ομίλου.
 4. Για την έκδοση και την κυκλοφορία βιβλίων, περιοδικών ή άλλων εντύπων προς προώθηση των σκοπών του Ομίλου.
 5. Για συνεισφορές και βραβεία ή παροχή υποτροφιών προς μαθητές ή προς σχολεία της Κύπρου, προς βελτίωση και εξύψωση της διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας.
 6. Για νομική συμβουλή προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Ομίλου.
 7. Για νόμιμους φόρους
 8. Για τη μερική απασχόληση έμμισθου Γραμματέως ή την καταβολή προμήθειας σε εισπράκτορα συλλογής συνδρομών ή διαφημίσεων.
 9. Για την καταβολή μισθών σε καθηγητές διδάσκοντες σε τάξεις οργανωμένες υπό του Ομίλου.
 10. Για τη φιλοξενία στην Κύπρο διακεκριμένων ξένων γεωγράφων.
 11. Για έξοδα εγκρινόμενα υπό της Γενικής Συνέλευσης.